Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !

Biografia primarului

 

.

                                                                                   Se aproba

                                                                                       PRIMAR VELERICA PUPAZA

                                     ANUNT-ACHIZITIE DIRECTA

Pentru investitia “Elaborare Studiu de Fezabilitate sistem de alimentare cu apa potabila si sistem de canalizare ape uzate menajere “Zona Banu Maracine comuna Carcea, Judetul Dolj 

In atentia operatorilor economici interesati

1. Autoritatea contractanta:Comuna Carcea, cu sediul in Carcea,str. Aeroportului nr. 45, C.P. 207206

2.  Sursa de finantare:buget local

3.Informatii achizitie:in temeiul prevederilor art. 19 din O.G 34/2006, Comuna Carcea, in calitatea de autoritate contractanta, lanseaza  ACHIZITIA DIRECTA in vederea achizitionarii serviciilor de “Elaborare Studiu de Fezabilitate sistem de alimentare cu apa potabila si sistem de canalizare ape uzate menajere “Zona Banu Maracine comuna Carcea, Judetul Dolj 

Valoarea estimata totala a contractului de servicii este de :62.226 LEI FARA TVA

4. Modalitatea de atribuire:achizitie directa

5. Documentatia de atribuire: TEMA DE PROIECTARE”Sistem de alimentare cu apa potabila si sistem de canalizare ape uzate menajere”-Zona Banu Maracine

 Comuna Carcea, Jud. Dolj

6. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 08.09.2014,ora 11.00

7. Adresa la care se transmit ofertele:Registratura Primariei Carcea, str. Aeroportului nr. 45

Pentru clarificari sau solicitari de informatii suplimentare , va rugam sa ne contactati la adresa de mai sus , sau telefonic la numarul :0251/458121,0251/458107

Persoana de contact Vladut Mihai – inspector de specialitate;

Tema de Proiectare poate fi obtinuta le la Registratura Primariei Carcea, str. Aeroportului nr. 45

 

                                                         Inspector,

Baragan Cristian

 

     Imagini din comuna CÂRCEA

 

 

 

© Primaria Cârcea