Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !

Biografia primarului

 

.

     

NR.6180/25/09/2014                                                                  SE APROBA

                                                                                                         PRIMAR

VALERICA PUPAZA

 

 

ANUNT-ACHIZITIE DIRECTA

 

Pentru investitia “Sistem de monitorizare video in comuna Carcea,jud. Dolj inclusive servicii de proiectare, achizitie si instalare”

 

In atentia operatorilor economici interesati

1. Autoritatea contractanta:Comuna Carcea, cu sediul in Carcea,str. Aeroportului nr. 45, C.P. 207206

2.  Sursa de finantare:buget local

3.Informatii achizitie:in temeiul prevederilor art. 19 din O.G 34/2006, Comuna Carcea, in calitatea de autoritate contractanta, lanseaza  ACHIZITIA DIRECTA in vederea achizitionarii “Sistem de monitorizare video in comuna Carcea,jud. Dolj inclusive servicii de proiectare, achizitie si instalare” Valoarea estimata   de catre autoritatea contractanta  a contractului de furnizare  este de :64516 LEI FARA TVA

4. Modalitatea de atribuire:achizitie directa

5. Documentatia de atribuire: Caietul de sarcini

6. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 30/09/2014,ora 16.00

7. Adresa la care se transmit ofertele:Registratura Primariei Carcea, str. Aeroportului nr. 45

Pentru clarificari sau solicitari de informatii suplimentare , va rugam sa ne contactati la adresa de mai sus , sau telephonic  la numarul :0251/458121,0251/458107

Persoana de contact Baragan Cristian  – inspector de specialitate;

Caietul de sarcini  poate fi obtinut de la Registratura Primariei Carcea, str. Aeroportului nr. 45 cat si dupa siteul Primariei Carcea

 

 

                                                         Inspector,

Baragan Cristian

 

 


 

 COMUNA CÂRCEA

Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206

Tel. / Fax: 0251 458121; 0251458107

CUI 16346370

E-mail: carcea@cjdolj.ro

JUDEŢUL DOLJ

  

 


 

NR.6132/23/09/2014

 

 


 

CAIET DE SARCINI

 

 

1.    Obiectul caietului de sarcini

 

Achiziţionare sistem de supraveghere video cu camere de exterior, inclusiv servicii de proiectare, execuţie, instalare

Proiectul trebuie sa cuprinda si analiza la risc

2.    Descrierea sistemului

 

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi exterior este destinat supravegherii principalelor intersectii rutiere  si a cladirilor institutiilor publice din comuna Carcea, jud. Dolj

Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi şi de noapte a intrărilor/ ieşirilor din/în comuna ,precum si   clădirile  instituţiei astfel încât să se realizeze detecţia şi identificarea oricărei încercări de pătrundere neautorizată în instituţie, precum şi monitorizarea acceselor autorizate în încăperile instituţiei, conform prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Funcţia de înregistrare video se va realiza la exteriorul clădirilor , pentru supravegherea căilor de acces şi a intrărilor în zonele protejate (zone de securitate), iar imaginile preluate vor fi stocate pe un echipament de stocare astfel încât să permită o analiză ulterioară, în caz de necesitate.

 

3.    Caracteristici tehnice

 

Sistemul de supraveghere video se realizează în tehnologie IP şi va conţine: a) Camere video IP astfel:

- minim17 camere IP de exterior din care:

- minim 16 camere de exterior cu următoarele specificaţii tehnice minime:

-   Senzor: 1/3 inch CMOS

-   Lentila varifocala: 2.8-12 mm

-   Rezolutie megapixel: 2

-   Sensibilitate: 0 Lux

-   Distanta de iluminare IR: 20 m

-   Numar pixeli: 1280 x 1080

-   Unghi vizualizare: 99-33 grade

-   Rezolutie stream: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

-   Functii: WDR, DNR, OSD, filtru IR cut

 

-   Compresie video: H.264

-   Protocol network: ONVIF (2.3), TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP

-   Iesire audio: 1x RCa

-   Intrare audio: 1 x Jack (3,5 mm)

-   Interfata network: 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s

-   Grad de protectie: IP66

 

 

-  funcţionare exterior iarnă-vară (-40/50 °C), protecţie la vandalism.

 

-  cameră tip Speed Dome de exterior cu următoarele specificaţii tehnice minime:

Compresie video:H.264

Senzor imagine:              1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolutie:            1080P (1920 x 1080 pixeli) cu 30.00 cadre/secunda

 Pixeli efectiv:      1920 x 1080 pixeli

 Dual Stream:      Nu

Lentila:     Zoom motorizat

 Distanta varifocala (Zoom): 4.3 - 129.0 mm

 Iluminare minima:           Color: 0.05lux/F1.6, B/W:0.01 lux/F1.6 Lux

 Iesire video analogica:              Nu

 Audio:      Nu

 

Toate camerele video vor fi prevăzute cu funcţia de detecţie de mişcare şi terminale de alarmă.Toate incintele pentru camerele video vor fi confecţionate din materiale uşoare şi prevăzute cu sistem de montare iar camerele video vor fi prevăzute cu obiectiv autoiris varifocal pentru a putea regla zona care se doreşte a fi supravegheată.

Camerele video montate în exteriorul imobilului vor fi prevăzute cu izolatoare pe circuitul de semnal video şi protejate de intemperii.

 

b) Hardware (include şi minim un display de minim 32" pentru monitorizarea video) şi software pentru realizarea funcţiilor sistemului de supraveghere video conform celor specificate mai jos:

-          supravegherea video atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte ;

-          nu vor fi permise camere video de tip „cameră ascunsă";

-          declanşarea preluării şi stocării de imagini video la detecţia mişcării în raza de acţiune a camerei şi atenţionarea operatorilor;

-          înregistrarea şi stocarea, în format digital, a imaginilor primite de la camere;

-          înregistrarea video în timp real şi la detectarea mişcării de pe toate camerele de supraveghere video (time-lapse, eveniment, alarmă, detectarea de mişcare

2/6

şi/sau "Text-in"), înregistrarea tuturor activităţilor monitorizate efectuandu-se pentru o perioadă de minim 30 de zile;

-          exportarea (copierea) clipurilor video înregistrate, coroborate cu celelalte evenimente înregistrate de sistem automat, zilnic, săptămânal şi la comanda operatorului, indexate după perioade de timp prestabilite, către mijloace de stocare externă, pe suport magnetic sau optic;

-          vizualizarea grafică în timp real a evenimentelor monitorizate - imagini video simultane ale tuturor camerelor;

-          vizualizarea selectivă a camerelor;

-          interogarea facilă a activităţii înregistrate (supraveghere video);

căutare rapidă a înregistrărilor după dată/oră sau eveniment (mişcare, obiect lipsă, "text-in").

 

Monitorizarea video se va putea face atât din punctul de acces principal şi control, cât şi de la punctele de accesare de la distanţă (prin intermediul reţelei proprii), limitativ, în funcţie de perioade de timp şi grupuri de utilizatori.

Monitorizarea video, alarmele de mişcare sesizate şi starea sistemului (imagini video, starea de funcţionare a camerelor video, starea alimentării cu energie electrică etc.) vor fi înregistrate automat de sistem şi vor putea fi vizualizate grafic în cadrul interfeţei aplicaţiei de monitorizare a sistemului integrat.

Sistemul trebuie să fie operaţional permanent, cu posibilitate de back-up (de susţinere) în momentul căderilor de tensiune pe reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Odată cu oferta se va depune şi forma preliminară a proiectului sistemului, acesta incluzînd schiţele de amplasare a componentelor sistemului şi pozare a cablurilor, graficul de execuţie a lucrărilor, procedura de recepţie a sistemului la punerea in funcţiune şi procedura de recepţie după repararea unei defecţiuni, procedura de semnalare a incidentelor şi reparare a defecţiunilor cu poziţionarea camerelor şi echipamentelor ce fac parte integrantă din sistem.

 

3.1.  Infrastructura de comunicaţii şi alimentare electrică

 

Proiectul şi execuţia reţelei de legături fizice, necesară conectării şi alimentării tuturor ansamblelor va asigura următoarele facilităţi:

-          transmiterea semnalului video de la camerele instalate pe perimetru la echipamentele centrale de comandă, control şi stocare;

-          alimentarea pe un circuit comun, separat de cele destinate altor scopuri, din imobil a tuturor dispozitivele si echipamentelor sistemului. Acest circuit va fi executat corespunzător de către beneficiar, conform specificaţiilor tehnice furnizate de proiectant,

Tensiunea de alimentare a tuturor echipamentelor sistemului integrat va fi de 220 V 50 Hz.

 

3.2.  Alte cerinţe necesare instalării şi funcţionării sistemului de
supraveghere video

-          Furnizorul va elabora şi obţine aprobarea proiectului "Sistemului de supraveghere video  in comuna Cacea,jud. Dolj”" de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

-          Furnizorul va asigura toate materialele(de ex: cabluri, şuruburi, canal de cablu etc) necesare instalării, punerii în funcţiune şi testării sistemului;

-          Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului un set de instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a sistemului şi a echipamentelor care fac obiectul prezentului caiet

de sarcini;

-       Furnizorul va instrui patru persoane pentru utilizarea sistemului.

 

4.    Termen de livrare si de execuţie

                 Proiectarea sistemului se va face în timp de maxim 15 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi.

                 Livrarea echipamentelor ofertate, instalarea şi punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere video trebuie finalizat în maxim 30 de zile de la data aprobării proiectului de Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform legislaţiei în vigoare.

                 Furnizorul va prezenta procedura de punere în funcţiune şi de recepţie a produselor în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini şi ale fabricanţilor produselor, inclusiv testele de funcţionare şi performanţă conform specificaţiilor caietului de sarcini şi ofertei, pentru recepţia produselor;

                 Furnizorul va face dovada că este agreat de către producător.

                 Furnizorul va prezenta procedura pentru gestiunea incidentelor şi repararea echipamentelor, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi ale fabricantului echipamentelor.

                 Furnizorul, in condiţiile legii, va prezenta, la livrare, împreună cu factura următoarele:

 

(1)   certificat de garanţie de la producător/distribuitor/furnizor;

(2)   certificate de calitate/conformitate;

(3)   rezultatele testelor de funcţionare şi performanţă conform specificaţiilor caietului de sarcini şi ofertei, vizate de comisia de recepţie a beneficiarului.

 

5.    Recepţia şi controlul echipamentelor şi serviciilor

 

Recepţia finală a produselor va fi cantitativă, pentru fiecare reper livrat şi instalat, şi calitativă.

Calitatea este atestată prin:

-       certificate de calitate şi garanţie; instrucţiunile de exploatare şi întreţinere; planul de control de calitate;

verificări şi încercări puse la dispoziţie de către furnizor

trecerea testelor de funcţionare şi performanţă conform specificaţiile caietului de sarcini şi ofertei.

Recepţia va putea avea şi etape parţiale respectiv recepţia implementării sistemului pentru exteriorul clădirii şi finală la implementarea sistemului pentru interior.

 

6. Garanţie şi mentenanţă

 

Perioada de garanţie a sistemului este de minim 24 luni de la recepţia finală a sistemului.

Garanţia va fi asigurată de către furnizor (distribuitor sau producător) în mod direct, având în vedere prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora precum şi prevederile prezentului Caiet de sarcini;

Furnizorul va asigura în perioada de garanţie remedierea defecţiunilor şi piesele de schimb. Dacă datorită unor defecţiuni se va întrerupe exploatarea vreunui echipament achiziţionat, furnizorul se va obliga să extindă perioada de garanţie cu durata întreruperii.

 

4/6

Produsele care, în perioada de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie, începând cu data înlocuirii produsului.

în perioada de garanţie ofertantul are obligaţia de a efectua revizii lunare conform specificaţiilor din proiectul avizat şi conform specificaţiilor producătorilor echipamentelor.

Reviziile se execută cel puţin lunar.

în cadrul reviziei se vor efectua minim operaţiuni de :

-         Verificarea vizuală a elementelor din componenţa sistemului;

-         Verificarea poziţiei camerelor (repozitionare, dacă este cazul), starea elementelor de fixare/blocare precum şi verificarea mufelor şi a alimentării acestora;

-         Verificarea setărilor înregistratorului şi înregistrărilor arhivate (îndeplinirea condiţiei legale de arhivare pentru minim 30 zile) şi eventual, modificare a setărilor pentru creşterea performanţelor;

-         Verificarea calităţii înregistrărilor;

-         Verificarea calităţii imaginii afişate de monitoare;

-         Verificarea tensiunilor de alimentare;

-         Verificarea funcţionării şi întreţinerea echipamentelor din componenţa sistemelor complexe;

-         Verificarea funcţionării UPS-urilor;

-         Executarea micilor lucrări de corecţie/retuşuri (repozare cablaj, fixare elemente, prindere în cleme);

-         Executarea lucrărilor de întreţinere generală a elementelor din compunerea sistemelor.

 

7. Standarde, normative şi alte prescripţii:

 

Amenajările şi instalaţiile vor fi concepute şi dimensionate în conformitate şi în spiritul următoarelor reglementări:

Hotărârea Guvernului nr. 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; - Hotărârea de Guvern nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului; Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Se vor respecta prevederile legale privind apărarea împotriva incendiilor, în conformitate cu H.G.R. nr.1739/2006 şi următoarele reglementări:

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

o Standardul SR EN 54-2 + AC2000 - Sisteme de detectare şi de alarmă la

incendiu (detaliate la cap. 1.6.1); o Normativul 118/2-02 pentru Proiectarea şi executarea instalaţiilor de

semnalizare a incendiilor şi a sistemelor contra efracţiei din clădiri; o Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, P 118/1999; o Metodologia de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu aprobată cu

O.M.I. nr.210/2007;

o STAS  nr. 10903/2/1997  -  Măsuri  de  siguranţă  contra  incendiilor.

Determinarea sarcinii termice în construcţii; o Calitatea în construcţii, Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare; Noua directivă CEM 2004/108/EC care înlocuieşte Directiva 89/336/EC

publicată în 1989 şi Ghidul de aplicare din anul 1997.

 

 

5/6

8. Furnizorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

-  Cantităţile expuse în caietul de sarcini sunt minime şi nu se pot oferta produse sub cantitatea minimă solicitată.

-   Ofertanţii vor întocmi un plan de amplasare al camerelor video şi vor marca pe acesta zonele pe care le acoperă. Nu se acceptă şi vor fi respinse ca necorespunzătoare ofertele care nu conţin planul de amplasare al camerelor video, precum şi acelea care nu realizează acoperirea întregii suprafeţe ce trebuie monitorizată. Stabilirea zonelor supravegheate şi amplasarea echipamentelor se realizează de comun acord cu beneficiarul şi în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

-   Oferta trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele documente:

 

a)     Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (valabil la data depunerii ofertei) din care să rezulte faptul că obiectul achiziţiei publice are corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator. Documentele se pot prezenta în oricare din formele: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul", semnată şi parafată;

b)     Document (licenţă, atestat, autorizaţie) emis de Inspectoratul General al Poliţei Române (valabil la data depunerii ofertei) prin care se dovedeşte faptul că ofertantul este autorizat/atestat să presteze serviciile care fac obiectul achiziţiei. Documentele se pot prezenta în oricare din formele: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul", semnată şi parafată;

c)      Să demonstreze, prin prezentarea de documente adecvate, ca deţine personal de specialitate, sau colaborează cu personal de specialitate, pentru activităţile de proiectare şi punere în operă a proiectului menţionate mai sus şi să facă dovada că dispune de personal specializat pentru activitatea de service - cerinţă obligatorie, minimum 2 specialişti (reprezentanţi autorizaţi) pentru intervenţii la sediul contractorului(CV pentru persoanele desemnate pe contract şi cursul de specialitate "ingineri sisteme de securitate" COR 215222);

d)     Declaraţie pe propria răspundere privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Declaraţie prin care ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii care sunt în vigoare la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă se pot obţine de la Inspecţia Muncii (http://www.inspectmun.ro);

e)     Documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sau că se află în curs de certificare privind implementarea standardelor internaţionale ISO-9001:2000, ISO-14001:2005, ISO 27001:2013. Documentele se pot prezenta în oricare din formele: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul", semnată şi parafată.

 

NOTĂ. Caracteristicile tehnice şi funcţionale specificate la nivelul caietului de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Nu se acceptă produse având caracteristici tehnice şi funcţionale sub cele minime.

 

INTOCMIT

BARAGAN CRISTIAN

 

                                       

     Imagini din comuna Cârcea

 

 

 

© Primaria Cârcea