Dragi vizitatori,

  2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !


 

CJ Dolj  realizeaza in prezent proiectul "Implementarea unui sistem integrat de e-administra- tie la nivelul CJ Dolj si a unor CAT-uri din jud.Dolj, cod SMIS: 48401, finantat in cadrul Programului Operational "Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi site-ul: www.fonduri-ue.ro


 

 

 
                   INFORMATII DE INTERES PUBLIC

                                 

COMUNA CARCEA
Str. Aeroportului, nr.45; Cod 207206
Tel/Fax : 0251458121; 0251458107
CUI 16346370
E-mail: carcea@cjdolj.ro

JUDETUL DOLJ

PRIMARIA CARCEA
NR 9676/ 30.12.2015

 

 

ANUNT PUBLIC

 

            In conformitate cu dispozitiile din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata , aduc la cunostinta publica si va supunem dezbaterii publice proiectul de Hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Carcea, judetul Dolj.

 

          Persoanele fizice si juridice interesate pot formula propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare mai sus mentionat, eventualele propuneri de amendare putand fi depuse pana la data de 15-01-2016 la sediul Primariei comunei Carcea.

          Afisat astazi 30-12-2015, la sediul Primariei Carcea.

 

 

PRIMAR

PUPAZA VALERICA

                          

 

 

                                      

 

PRIMARIA
Organigrama
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Dispozitii cu caracter normativ

CONSILIUL LOCAL
●  Regulament de functionare
●  Componenta Consiliului Local
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Hotarari ale Consiliului Local

INFORMARE PUBLICA
●  Informatii de interes public
●  Program cu publicul
●  Documente utile
●  Licitatii
●  Oferte de vanzare terenuri
●  Legislatie

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA

PROIECTE SI INVESTITII

ADRESE UTILE
●  Consiliul Judetean Dolj

Camera Agricola Dolj
Protectia Consumatorilor

     Imagini din comuna Cârcea 

 

 

 

© Primaria Cârcea