ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

.

              

Nr.3649/30.05.2014

SE APROBĂ,             PRIMAR

VALERICĂ PUPĂZĂ

 

                                                 ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ
pentru investitia “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STAŢII DE POMPARE SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, STAŢIE DE EPURARE-COMUNA C
ÂRCEA JUDEŢUL DOLJ


În atenţia operatorilor economici interesaţi

1. Autoritatea contractantă: Comuna Carcea, cu sediul în Carcea str. Aeroportului nr. 45, C.P. 207206

2. Sursa de finanţare: buget local

3. Informaţii achiziţie: în temeiul prevederilor art. 19 din OUG nr. 34/2006, Comuna Carcea, în calitate de autoritate contractantă, lansează ACHIZIŢIA DIRECTĂ în vederea achiziţionării lucrărilor de “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STAŢII DE POMPARE SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, STAŢIE DE EPURARE-COMUNA CÂRCEA JUDEŢUL DOLJ  după cum urmează:

Valoarea estimată totală a contractului de lucrari este de 126850  lei (fără TVA).

4.Modalitatea de atribuire: achiziţie directă;

5. Documentaţia de atribuire: Proiect tehnic şi Caiet de sarcini,

6. Data şi ora limită de depunere a ofertei: 04.06.2014, ora 10.00

7. Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Primariei Carcea str. Aeroportului nr. 45

Pentru clarificări sau solicitări de informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai sus, sau telefonic la numărul: 0251458121, 0251458107;
Persoană de contact: Vlăduţ Mihai – inspector specialitate;

Proiectul tehnic şi Caietul de sarcini - pot fi obţinute de la Registratura Primariei Carcea str. Aeroportului nr. 45.

 

 

Inspector,
Tismanaru Emilian