Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi comuna Cârcea !

Biografia primarului

 

 Pagina primarului / Atributii

 

.
 

Valerica Pupaza
Primarul Comunei Carcea

Responsabilităţi:

-         ordonator principal de credite;

-         întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului financiar;

-         elaborare de proiecte şi strategii privind starea economică, socială şi de mediu a comunei;

-         iniţiază negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele comunei;

-          verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial;

-         coordonarea activităţii serviciilor publice de interes local;

-         prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

-         elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, supunerea spre aprobare consiliului local;

-         emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor date în competenţă, prin lege. 

 
 

 

 

 

 

© Primaria Cârcea