Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !

 

Documente utile
(Puteti descarca si printa documentele tipizate prezentate in format
pdf sau html. Pentru descarcare - clic drept si "Save link as...")

     

          Cerere acordare alocatie de stat pentru copii (pdf)
          Cerere si declaratie acordare ajutor incalzire locuinta (pdf)
          Cerere si declaratie acordare drepturi asistenta sociala (pdf)
          Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscala persoane fizice (doc)
          Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscala persoane juridice (doc)
         
          Ghidul cetateanului privind accesul liber la informatii (pdf)
          Norme privind eliberarea avizului program de functionare, a autorizatiei privind
                    desfasurarea activitatii de alimentatie publica si a acordului pentru
                    desfasurarea exercitiilor comerciale (pdf)
                                  

          Anexa formular ITL 001 model 2016 impunere impozit
               cladiri rezidentiale / nerezidentiale (pdf)

          ► Cerere eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (pdf)
          ► Declaratie fiscala / decizie impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloa-
               cele de transport persoane fizice / juridice (pdf)

          ► Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
               marfa persoane fizice / juridice (pdf)

          ► Declaratie pentru completarea registrului agricol (pdf)
          ► Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren persoane fizice (pdf)
          ► Formular ITL 002 impozit pe cladiri persoane juridice-mixte (pdf)
          ► Formular ITL 004 stabilire impozit pe cladiri persoane juridice (pdf)
          ► ITL 027 - Declaratie scoatere din evidenta mijloace de transport (pdf)
          ► Decizie de impunere pentru stabilirea taxei de reclama / publicitate (pdf)
          ► Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (doc)
          ► Model cerere tip (doc)
          ► Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire / desfiintare (doc)
          ► Cerere pentru emiterea certificatului fiscal persoane fizice (doc)
          ► Cerere pentru emiterea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
          ► Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (doc)
          ► Cerere pentru prelungirea autorizatiei de constructie (doc)
          ► Cerere prelungire certificat de urbanism (doc)
          ► Cerere pentru scoatere de la impunere a impozitului pe cladiri (doc)
          ► Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri
               majorat, persoane fizice detinatoare a mai multor cladiri-locuinta (doc)

         


                                      

 

PRIMARIA
Organigrama
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Dispozitii cu caracter normativ

CONSILIUL LOCAL
●  Componenta Consiliului Local
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Hotarari ale Consiliului Local

INFORMARE PUBLICA
●  Informatii de interes public
●  Program cu publicul
●  Documente utile
●  Licitatii
●  Oferte de vanzare terenuri
●  Legislatie

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA

PROIECTE SI INVESTITII
●  Strategia de dezvoltare locala
●  Program de investitii
●  Oportunitati de investitii

ADRESE UTILE
●  Portalul Judetului

Camera Agricola Dolj
Protectia Consumatorilor
 

 

 

 

© Primaria Cârcea