Dragi vizitatori,

  2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !


 

CJ Dolj  realizeaza in prezent proiectul "Implementarea unui sistem integrat de e-administra- tie la nivelul CJ Dolj si a unor CAT-uri din jud.Dolj, cod SMIS: 48401, finantat in cadrul Programului Operational "Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi site-ul: www.fonduri-ue.ro


 

 

 
                  INFORMATII DE INTERES PUBLIC


Conturi IBAN  actualizate 2017

 HCL 83 / 20.12.2017 privind stabilirea impozitului si taxelor locale
pentru anul 2018 in comuna Carcea
Clic aici
     


                        Raspuns la contestatie concurs           Clic aici

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea
functiei de executie inspector asistent la compartimentul
financiar-contabil al Primariei Carcea
                                                                                                   Clic aici

Dispozitia 131/25.10.2017 privind stabilirea comisiei de concurs si
solutionarea contestatiilor in vederea desfasurarii concursurilor
pentru ocuparea functiilor publce de executie in aparatul primarului
comuna Carcea
                                                                                                   Clic aici


Proces verbal de evaluare efectuata de comisia constituita in vederea recrutarii unui
inspector pentru compartimentul financiar contabil Primaria Carcea
                                                                                                    Clic aici

Indicatori bugetari - 25.10.2017
                                                                                                    Clic aici

Dispozitia 124 / 2017 privind organizarea concursurilor de ocupare
a functiilor publice vacante - Primaria Carcea
                                                                                                     Clic aici


Dispozitia 125 / 2017 privind stabilirea bibliografiei in vederea
desfasurarii concursurilor pentru ocuparea functiilor publice
de executie vacante - Primaria Carcea
                                                                                                     Clic aici

 

                                                  
Informare ITM:
LOCURI DE MUNCA IN STRAINATATE
Clic aici !
 

Rezultatul final al concursului pentro
ocuparea functiei de inspector principal
                                                                                                      Clic aici


Rezultatul la proba scrisa pentru ocupare posturi vacante
                                                                                                      Clic aici


Dispozitia 101 / 31.08.2017
privind interzicerea consumului si a comercializarii bauturilor alcoolice
in data de 02.09.2017 cu ocazia desfasurarii partidei de fotbal dintre
echipele "Viitorul" Carcea si "U Craiova 1984 SA"
                                                                                                      Clic aici


                                                                      Anunt (august 2017)
                                          privind organizare concurs pentru ocupare posturi vacante
                                                                                                                                           Clic aici


                                  Dispozitia 97 / 17.08/2017 privind stabilirea bibliografiei
        in vederea desfasurarii concursurilor pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante
                                                                                                                                           Clic aici


Hot.32 - 26.05.2017 privind modificarea si completarea HCL 47/2016
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
Clic aici
(Fisierul este mare, asteptati sa se incarce !)


Anunt privind afisarea publica a documentelor
                                               tehnice ale cadastrului                                 Clic aici !


                                         Decizie impunere SC Grony - Insolventa generala           Clic aici


                                                                                   Anunt
                                             privind publicarea proiectului de buget pe 2017
                                                                                                                                           Clic aici

                                                                                   Anunt
                                     privind dezbaterea publica a proiectului de buget pe 2017
                                                                                                                                           Clic aici

                                         Lista obiectivelor de investitii propuse pentru 2017
                                                                                                                                           Clic aici

                                                       PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2017
                                                                         COMUNA CARCEA
                                                                                                                                           Clic aici


Publicatie vanzare bunuri SC Minteger            Clic aici


Publicatie vanzare bunuri SC IONUMI SRL      Clic aici   


Publicatie vanzare bunuri SC VACUUM PLAST    Clic aici


Publicatie vanzare Matei Laviniu si Matei Ana     Clic aici

              Publicatie vanzare Petrisor Cristina           Clic aici


Hotararea 47 / 21.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2017 in comuna Carcea, jud. Dolj

                                                                               Clic aici


Anunt organizare concurs in 20.12.2006 pentru ocuparea unui post
de inspector de specialitate in cadrul compartimentului
financiar-contabil, impozite si taxe
                                                                                  Clic aici


Anunt inchiriere spatii
pentru cabinete medicale
                                                                                   Clic aici


Anunt din 03.06.2016 pentru ocuparea postului de
inspector cls I la Primaria Carcea
                                                                                  Clic aici

Bibliografia pentru concurs inspector
                                                                                  Clic aici


 

Adresa ANAF catre Primaria Carcea
                                                                                   Clic aici

Indicatorii cu privire la executia bugetului local pe trim.I, 2016, Primaria com. Carcea
                                                                                  Clic aici

 


Terenurile aferente instalatiilor din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Dolj, 2014 - 2020
                                                                                      Clic aici


Anunt (nr.4263 / 27.04.2016)
pentru ocuparea functiei de referent de specialitate
la Primaria comunei Carcea
                                      Clic aici

Bibliografie recomandata 
                                      Clic aici


Anunt examen promovare in grad profesional in aparatul propriu
Primaria Carcea
                                     Clic aici


Anunt pentru ocuparea functiei de referent
                                     Clic aici

Bibliografie
                                    Clic aici


Anunt colectiv din data de 10.02.2016 privind emiterea de acte administrative
(somatie / titlu executor) pentru un numar de contribuabili
                                      Clic aici


Norme
privind eliberarea avizului program de functionare, a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica si a acordului pentru
desfasurarea exercitiilor comerciale
                                     Clic aici


Anunt concurs
pentru ocupare post inspector cls. I grad principal la       
compartimentul financiar-contabil
                                      Clic aici


Anunt colectiv din data de 04.02.2016 privind emiterea de acte administrative
(somatie / titlu executor) pentru un numar de contribuabili
                                      Clic aici


Anunt concurs
pentru ocupare post inspector la       
compartimentul financiar-contabil
                                      Clic aici


Anunt colectiv din data de 25.01.2016 privind emiterea de acte administrative
(somatie / titlu executor) pentru un numar de contribuabili
                                      Clic aici


             
Anunt
         privind publicarea proiectului de buget pe 2016
                                     Clic aici
Anunt
   privind dezbaterea publica a proiectului de buget pe 2016
                                      Clic aici

  PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2016
    COMUNA CARCEA
                                      Clic aici


                                                             Anunt    
                                 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
                             următoarelor funcţii publice de executie vacante:

- INSPECTOR , CLS. I, GRAD ASISTENT in cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului

- REFERENT, CLS. III, GRAD ASISTENT in cadrul compartimentului asistenta sociala

                                                                                                 Clic aici

                                 


                                    Vezi anunturi din 2015, clic aici

                      

 

 

 

                                      

 

PRIMARIA
Organigrama
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Dispozitii cu caracter normativ

CONSILIUL LOCAL
●  Regulament de functionare
●  Componenta Consiliului Local
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Hotarari ale Consiliului Local

INFORMARE PUBLICA
●  Informatii de interes public
●  Program cu publicul
●  Documente utile
●  Licitatii
●  Oferte de vanzare terenuri
●  Legislatie

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA

PROIECTE SI INVESTITII

ADRESE UTILE
●  Consiliul Judetean Dolj

Camera Agricola Dolj
Protectia Consumatorilor

     Imagini din comuna Cârcea 

 

 

 

© Primaria Cârcea