Dupa consultare inchideti pagina cu clic pe semnul "X" in coltul din dreapta sus al ecranului


 

ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ
PRIMARIA CARCEA
Nr.  6869/ 11.10.2013

SE APROBĂ:
PRIMAR

                                                                             VALERICA PUPAZA

ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ
pentru investitia TERENURI DE SPORT –CONSTRUCTII SI TEREN DE FOTBAL-INSTALATII DE IRIGARE IN CADRUL PROIECTULUI “CENTRU CULTURAL SI BAZA SPORTIVA, COMUNA CARCEA, JUDETUL DOLJ”


În atenţia operatorilor economici interesaţi

1. Autoritatea contractantă: Comuna Carcea, cu sediul în Carcea str. Aeroportului nr. 45, C.P. 207206

2. Sursa de finanţare: buget local

3. Informaţii achiziţie: în temeiul prevederilor art. 19 din OUG nr. 34/2006, Comuna Carcea, în calitate de autoritate contractantă, lansează ACHIZIŢIA DIRECTĂ în vederea achiziţionării lucrărilor  TERENURI DE SPORT –CONSTRUCTII SI TEREN DE FOTBAL-INSTALATII DE IRIGARE IN CADRUL PROIECTULUI “CENTRU CULTURAL SI BAZA SPORTIVA, COMUNA CARCEA, JUDETUL DOLJ” după cum urmează:

Valoarea estimată a contractului de lucrari este de 405.411  lei (fără TVA)

4.Modalitatea de atribuire: achiziţie directă;

5. Documentaţia de atribuire: Caiet de sarcini, PTh si DE, model contract de lucrari;

6. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 15.10.2013, ora 14, 00;

7. Data stabilirii ofertei câştigătoare:16.10.2013, ora 14, 00.

8. Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Primariei Carcea str. Aeroportului nr. 45

Pentru clarificări sau solicitări de informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai sus, sau telefonic la numărul: 0251458121, 0251458107;
Persoană de contact: Avram Tudor -viceprimar;

Caietul de sarcini, PTh si DE - pot fi obţinute de la Registratura Primariei Carcea str. Aeroportului nr. 45.

 

 

Inspector,
Mirea Romeo