Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !

 


JUDETUL DOLJ


COMUNA CARCEA


LISTA


obiectivelor de investitii pe anul 2014 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

Nr. crt. Denumirea obiectivelor de investitie Valoarea totala Cheltuieli totale din care pe trimestre
Trim.I Trim. II Trim. III Trim. IV

TOTAL din care:


BUGET LOCAL 12529
509 5039 5410 1571

Cap.51.02 Autoritati publice 117
0 114 3 0

Lucrari noi


Lucrari in continuare


Alte cheltuieli de investitii

1 Intocmire PUZ Trup DN 65 si Trup DN 6, Etapa IIcomuna Carcea, jud.Dolj 38
0 38 0 0
2 Pavilion octogonal 15
0 15 0 0
3 Programe informationale 8
0 5 3 0
4 Sistem monitorizare video comuna Carcea, jud.Dolj 56
0 56 0 0

Cap.65.02 Invatamant 303
0 53 250 0

Lucrari in continuare


Lucrari noi


Alte cheltuieli de investitii

1 SF si PT modernizare cantina Liceul Tehnologic C. Ianculescu Carcea 50
0 50 0 0
2 Lucrari de modernizare cantina L. Tehnologic C. Ianculescu 250
0 0 250 0
3 Lucrari de executie reabilitare termica camin liceul C. Ianculescu Carcea 1
0 1 0 0
4 Lucrari de executie reabilitare termica cladire Liceul C. Ianculescu Carcea 1
0 1 0 0
5 Lucrari reparatii atelier mecanic liceul C.Ianculescu 1
0 1 0 0

Cap.67.02 Cultura, religie, recreere 2757
0 1600 1157 0

TOTAL din care:


Lucrari in continuare


Lucrari noi

1 Executie-Centru cultural si baza sportiva, comuna Carcea, jud.Dolj 2757
0 1600 1157 0

Cap.70.02 Servicii si dezvoltare publica 1671
500 671 500 0

TOTAL din care:


Lucrari in continuare


Lucrari noi


Alte cheltuieli de investitii

1 Extindere sistem centralizat de alimentare cu apa potabila executie lucrari 871
500 371 0 0
2 SF si PT alimentare cu energie zona METRO 5
0 5 0 0
3 Executie lucrari alimentare cu energie zona METRO 145
0 145 0 0
4 SF si PT sistem de alimentare cu apa potabila zona Banu Maracine 150
0 150 0 0
5 Executie sistem de alimentare cu apa potabila zona Banu Maracine 500
0 0 500 0

Cap.74.02 Protectia mediului 7630
9 2550 3500 1571

TOTAL din care:


Lucrari in continuare


Lucrari noi

1 Executie lucrari de infiintare a sistemului de canalizare in com. Carcea 5571
0 2000 2000 1571
2 SF si PT sistemu de canalizare ape uzate menajere zona Banu Maracine 200
0 200 0 0
3 Executie sistem de canalizare ape uzate menajere zona Banu Maracine 1500
0 0 1500 0
4 SF+PT+Studiu de solutii alimentare cu energie statii de pompare si statie epurare 9
9 0 0 0
5 Alimentare cu energie electrica statii de pompare si statie epurare 350
0 350 0 0

Cap.84.02 Transporturi 51
0 51 0 0
1 SF+PT modernizarea retelei de drumuri locale, comuna Carcea 50
0 50 0 0
2 Executie lucrari de modernizarea retelei de drumuri locale, comuna Carcea 1
0 1 0 0

Ordonator credite


Contabil,

 

 

Biografia primarului

     Imagini din comuna Cârcea 

 

 

 

© Primaria Cârcea