Dragi vizitatori,

  2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !


 

CJ Dolj  realizeaza in prezent proiectul "Implementarea unui sistem integrat de e-administra- tie la nivelul CJ Dolj si a unor CAT-uri din jud.Dolj, cod SMIS: 48401, finantat in cadrul Programului Operational "Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi site-ul: www.fonduri-ue.ro


 

 

 

LICITATII / ACHIZITII DIRECTE

                                            ANUNT ACHIZITIE DIRECTA
pentru investitia “Elaborare Studiu de Fezabilitate sistem de alimentare cu apa potabila si sistem de canalizare ape uzate menajere “Zona Banu Maracine comuna Carcea, Jud.Dolj
                                                                                                              Clic aici 

                                            ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

pentru investitia “Sistem de monitorizare video in comuna Carcea,jud. Dolj inclusive servicii de proiectare, achizitie si instalare”
                                                             si
                                                  CAIET DE SARCINI
                                                                                                               Clic aici 

                               VIZUALIZATI PE SITE-UL VECHI:
                                  (aceste date sunt in curs de transfer)

                             ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ (Nr. 6869/ 11.10.2013)
pentru investitia TERENURI DE SPORT –CONSTRUCTII SI TEREN DE FOTBAL-INSTALATII DE IRIGARE IN CADRUL PROIECTULUI “CENTRU CULTURAL SI BAZA SPORTIVA,   COMUNA CARCEA, JUDETUL DOLJ”
                                                                                                                                                   
Clic aici

                       ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ (Nr.3649/30.05.2014)
pentru investitia “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA STAŢII DE POMPARE SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, STAŢIE DE EPURARE-COMUNA CÂRCEA JUDEŢUL DOLJ
                                                                                                               Clic aici

 

 

 

                                      

 

PRIMARIA
Organigrama
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Dispozitii cu caracter normativ

CONSILIUL LOCAL
●  Regulament de functionare
●  Componenta Consiliului Local
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Hotarari ale Consiliului Local

INFORMARE PUBLICA
●  Informatii de interes public
●  Program cu publicul
●  Documente utile
●  Licitatii
●  Oferte de vanzare terenuri
●  Legislatie

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA

PROIECTE SI INVESTITII

ADRESE UTILE
●  Consiliul Judetean Dolj

Camera Agricola Dolj
Protectia Consumatorilor

     Imagini din comuna Cârcea 

 

 

 

© Primaria Cârcea