Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !


 

CJ Dolj  realizeaza in prezent proiectul "Implementarea unui sistem integrat de e-administra- tie la nivelul CJ Dolj si a unor CAT-uri din jud.Dolj, cod SMIS: 48401, finantat in cadrul Programului Operational "Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi site-ul: www.fonduri-ue.ro


 

 

 
                    PUZ CARCEA
                  Reglementari urbanistice / mobilare urbanistica

     Important: Deoarece sunt documente pdf de dimensiuni mai mari recomandam
                            descarcarea si vizualizarea in calculator (efectuati clic drept si Save link as...)         Plan urbanistic zonal ansamblu rezidential Banu Maracine -
                                  Memoriu justificativ

         PUZ - incadrare PUG - reglementari DN 65

         PUZ PUG CARCEA OCPI - model

         INCADRARE IN PUZ DN 65 color - model

         PUZ incadrare in zona - model

         PUZ situatia existenta zonificare functional

         PUZ zonificare functionala - reglementari

         PUZ mobilare urbanistica - reglementari

         PUZ  echipare edilitare - reglementari - model

         PUZ obiective de utilitate publica - model

         PUZ schema UTR - model

         PUZ UTRLM1 - model

         PUZ UTRLM2 - model

         PUZ UTR IS - model

                                                        

 

PRIMARIA
Organigrama
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Dispozitii cu caracter normativ

CONSILIUL LOCAL
●  Regulament de functionare
●  Componenta Consiliului Local
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Hotarari ale Consiliului Local

INFORMARE PUBLICA
●  Informatii de interes public
●  Program cu publicul
●  Documente utile
●  Licitatii
●  Oferte de vanzare terenuri
●  Legislatie

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA

PROIECTE SI INVESTITII
●  Program de investitii
●  Oportunitati de investitii

ADRESE UTILE
●  Consiliul Judetean Dolj

Camera Agricola Dolj
Protectia Consumatorilor

     Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea Cârcea  

 

 

 

© Primaria Cârcea