Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !

Biografia primarului

 

 Pagina primarului / Biografie

 

.
 

Valerica Pupaza
Primarul comunei Carcea

Nume: Pupăză Valerică

Data naşterii: 04.08.1968

Starea civilă: căsătorit, doi copii

Studii:

1999-2004: Universitatea din Craiova, Facultatea de mecanică

1986-1989: Liceul Industrial nr.4, Municipiul Craiova

Limbi străine:

    -         limba germană: scris-vorbit bine  

Stagii de pregătire:

2005 - „Negociere şi extindere comunitară europeană”, CRAIFOR Craiova;

2006 - „Integrare europeană la nivelul colectivităţilor locale”, CRAIFOR Craiova  

2006 – Administraţie locală la nivel european, Marea Britanie

2007 – „Managementul fondurilor structurale”, CRAIFOR Craiova.

Experienţă profesională:

2004 – prezent: primarul comunei Cârcea, Dolj;

2000 – 2004: viceprimarul comunei Coşoveni, Dolj.

Abilităţi:

-         competenţă decizională;

-         abilităţi de organizare;

-         capacitatea de a lucra în echipă;

-         permis de conducere categoria B;

-         capacitate de planificare şi de acţiona strategic.

 

 

 

 

© Primaria Cârcea