Dragi vizitatori,

  2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !


 

CJ Dolj  realizeaza in prezent proiectul "Implementarea unui sistem integrat de e-administra- tie la nivelul CJ Dolj si a unor CAT-uri din jud.Dolj, cod SMIS: 48401, finantat in cadrul Programului Operational "Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi site-ul: www.fonduri-ue.ro


 

 

 

Programul Primariei Cârcea de lucru cu publicul este cel al tuturor institutiilor bugetare, zilnic între orele 8.00 - 16.00

Pentru cazurile care necesită înscriere, se va respecta

    

 PROGRAM AUDIENTE PRIMAR:

   MARTI:   9:30

Probleme de interes general şi cele care nu au putut fi soluţionate la nivel de viceprimar, secretar  si compartimente de specialitate din aparatul propriu.
      Înscrierile la audienţe se fac la sediul primăriei , în fiecare zi, de luni, miercuri, joi, vineri,  între orele 08:00 – 14:00


    PROGRAM AUDIENTE VICEPRIMAR:

MIERCURI :  9:30  

 • patrimoniu
 • compartiment financiar-contabil
 • urbanism
 • impozite şi taxe
 • compartimente paza si deservire
 • aplicarea legilor proprietăţii (Legea nr. 10/2001, nr. 18/1991 şi nr. 247/2005)
 • SC Servicii Publice Carcea SRL
 • Centru Medical

Înscrierile la audienţe se fac la sediul primăriei , în fiecare zi, de luni, marti, joi, vineri între orele 08:00 – 14:00 

    PROGRAM AUDIENTE SECRETAR:

     JOI: 9:30

 • Stare civila
 • registrul agricol
 • arhivă
 • asistenta sociala
 • probleme juridice

Înscrierile la audienţe se fac la sediul Primăriei , în zilele de luni, marţi, miercuri, şi vineri, între orele 0800 - 1400

                                                  

 

PRIMARIA
Organigrama
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Dispozitii cu caracter normativ

CONSILIUL LOCAL
●  Regulament de functionare
●  Componenta Consiliului Local
●  Declaratii de avere
●  Declaratii de interese
●  Hotarari ale Consiliului Local

INFORMARE PUBLICA
●  Informatii de interes public
●  Program cu publicul
●  Documente utile
●  Licitatii
●  Oferte de vanzare terenuri
●  Legislatie

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA

PROIECTE SI INVESTITII

ADRESE UTILE
●  Consiliul Judetean Dolj

Camera Agricola Dolj
Protectia Consumatorilor

     Imagini din comuna Cârcea 

 

 

 

© Primaria Cârcea