Dragi vizitatori,

Anul 2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !

Biografia primarului

 

 Pagina secretarului

 

.
 

Mioara-Veronica Manea
Secretarul primariei comunei Carcea


Nume
: Mioara -Veronica MANEA

Studii:

Diploma de licenta Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Drept - Stiinte juridice (1997)

Certificat de absolvire cursuri postuniversiare si de specializare,
 la Facultatea de Drept "N.Titulescu", Craiova (2005):
"Rolul teoriei generale a dreptului ca stiinta a esentializarii in analiza
institutiilor juridice fundamentale de ramura"

 

Limbi străine cunoscute:

-         limba engleză: scris-vorbit bine

Abilităţi:  

-         bune abilităţi de comunicare in urma
activitatii ca jurist;

-    bune abilitati organizatorice si de coordonare in urma
activitatii desfasurate ca secretar;

-         stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, autoorganizare;

-   competente de consultanta juridica;

-   experienta in activitati specifice functiei de secretar
conform cerintelor legislatiei in vigoare;

-   certificat operatori microcalculatoare compatibile IBM - PC
 

-         permis de conducere categoria B;

Experienţă profesională:

2016 – prezent: secretar al UAT comuna Cârcea, Dolj

2015 – 2016: secretar al UAT comuna Grecesti, Dolj

2010 -  2015: avocat, Baroul Dolj

2000 -  2010: consilier juridic, DGFP Dolj

1998 -  2000: arhivar - registrator, Judecatoria Craiova 

 

 

 

 

© Primaria Cârcea