Dragi vizitatori,

  2004 a fost anul începerii unor schimbări importante pentru noi, odată cu înfiinţarea comunei Cârcea prin reorganizarea comunei Coşoveni. Din acel moment, Primăria şi Consiliul Local Cârcea au întocmit şi au realizat o serie de proiecte documentate cu scopul de a ridica nivelul de viaţă şi de confort al locuitorilor şi de a reduce diferenţa dintre sat şi oraş.
              Printre proiectele realizate în ultimii 10 ani în comuna noastră amintim : introducerea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale ; înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă ; înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare ape menajare ; modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor din comună ; introducerea internetului ; construirea unui sediu nou pentru Primăria comunei ; construirea unui dispensar uman ; construirea unui centru cultural şi a unei baze sportive etc.
             
Această pagină web a fost înfiinţată din dorinţa de a asigura transparenţa activităţilor Primăriei şi Consiliului Local Cârcea şi de a oferi cetăţenilor acces liber şi neîngrădit la informaţii.                                        Primar
                                               
       Valerică Pupăză

Vă invităm să vizitaţi website-ul comunei Cârcea !


 

CJ Dolj  realizeaza in prezent proiectul "Implementarea unui sistem integrat de e-administra- tie la nivelul CJ Dolj si a unor CAT-uri din jud.Dolj, cod SMIS: 48401, finantat in cadrul Programului Operational "Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


 

TRANSPARENTA  DECIZIONALA

                         

PROIECT
de HCL privind infiintarea Clubului Sportiv CARCEA
Clic aici


                                                    Lista functiilor de conducere si de executie
                                                                 din cadrul Primariei Carcea  
                                                                               Clic aici                                            
                                                                      


                                                                      Anunt (august 2017)
                                          privind organizare concurs pentru ocupare posturi vacante
                                                                                                                                           Clic aici


                                  Dispozitia 97 / 17.08/2017 privind stabilirea bibliografiei
        in vederea desfasurarii concursurilor pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante
                                                                                                                                           Clic aici

                                                                                   Anunt
                                             privind publicarea proiectului de buget pe 2017
                                                                                                                                           Clic aici

                                                                                   Anunt
                                     privind dezbaterea publica a proiectului de buget pe 2017
                                                                                                                                           Clic aici

                                         Lista obiectivelor de investitii propuse pentru 2017
                                                                                                                                           Clic aici

                                                       PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2017
                                                                         COMUNA CARCEA
                                                                                                                                           Clic aici


                              ANUNT (din 27.06.2016) PRIVIND ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICA
                                   in vederea stabilirii tarifelor pentru apa potabila si canal in com.Carcea
                                                                                                                                                 Clic aici
                                                                     Anunt public din 14.06.2016
                                        Privind modificarea preturilor la apa potabila si stabilirea tarifelor de
                                    canalizare - epurare. Proiect, expunere de motive si documentatia aferenta.
                                                                                                                                                 Clic aici

                                                                                  


                                                                                   Anunt
                                             privind publicarea proiectului de buget pe 2016
                                                                                                                                                 Clic aici

                                                                                   Anunt
                                     privind dezbaterea publica a proiectului de buget pe 2016
                                                                                                                                                 Clic aici

                                                       PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2016
                                                                         COMUNA CARCEA
                                                                                                                                                 Clic aici                                                                           Expunere de motive
                                          cu privire la proiectul de hotarare privind actualizarea
                              Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Carcea
                                                                                                                                                  Clic aici

                                              Anunt public (nr.9676 / 30.12.2015)
                             privind dezbatere publica a proiectului de Hotarare privind actualizarea
                             Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Carcea
                                                                                                                                                  Clic aici

                                                            Anunt public (nr.700 / 13.01.2016)
                             privind dezbatere publica a proiectului de Hotarare privind actualizarea
                             Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Carcea
                                                                                                                                                  Clic aici

                                                                               HOTARARE
               privind actualizarea  Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Carcea
                                                                                                                                                  Clic aici

                                   Clic aici pentru a deschide online dosarul cu documente privind
                                 
Planul de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Carcea
                           (Efectuati ckic pe titluri pentru a descarca sau pentru a vizualiza documentele
                                     in programe care trebuie sa existe in calculatorul Dvs: Word, Excel)


                          Strategia de dezvoltare a comunei Carcea
                                                  Anunt strategie                                     Clic aici
                                                 Expunere motive                                   Clic aici
                                Expunere privind strategia de dezvoltare                 Clic aici
                                                a comunei Carcea
                 Urmatoarele documente au dimensiuni mari, de aceea nu recomandam
                 vizualizarea online ci descarcarea in calculator urmata de vizualizare locala
                           (Efectuati clic cu butonul drept, alegeti optiunea "Save link as...")
        
                                      Rezultate studiu opinie populatie (pdf)               Clic aici
                                              Prezentare studiu populatie Carcea (pptx)             Clic aici
                                                       Raport de cercetare (pdf)                             Clic aici
                                                    Raport de cercetare final (pdf)                         Clic aici
                                             STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA
                            PE PERIOADA 2015-2020, COMUNA CARCEA, JUD. DOLJ

                                                                         (pdf)              
                                     Clic aici

                          ANUNT DEZBATERE STRATEGIA LOCALA                    Clic aici


                 Expunere de motive la Proiectul de Hotarare privind stabilirea
            impozitelor si taxelor locale pt.anul 2016 in comuna Carcea jud Dolj
                                                                                                              Clic aici


                   Expunere de motive privind necesitatea elaborarii si adoptarii
           Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale
                              si a serviciilor de piata in comuna Carcea
                                                                                                             Clic aici

                                Proiect de hotarare pentru adoptarea
           Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale
                              si a serviciilor de piata in comuna Carcea
                                                                                                             Clic aici

                  Anunt privind organizarea dezbaterii publice in vederea aprobarii
           Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale
                              si a serviciilor de piata in comuna Carcea (I)
                                                                                                             Clic aici

                    Anunt privind organizarea dezbaterii publice in vederea aprobarii
           Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale
                              si a serviciilor de piata in comuna Carcea (II)
                                                                                                             Clic aici

                        Proces verbal dezbatere publica in vederea aprobarii
           Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale
                       si a serviciilor de piata in comuna Carcea (17.11.2015)
                                                                                                             Clic aici

                                  Hotararea nr.15 pentru adoptarea
           Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale
                              si a serviciilor de piata in comuna Carcea
                                                                                                             Clic aici

          Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale
                                 si a serviciilor de piata in comuna Carcea

                                                                                                             Clic aici


 

                   Anunt privind infiintarea serviciului public de apa si canalizare al    
                                             
  comunei Carcea                                       Clic aici

                     Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea
              Regulamentului serviciului public de apa si canalizare al com.Carcea
                                                                                                              Clic aici

                   Anunt privind dezbaterea publica a proiectelor de hotarare privind
                       infiintarea serviciului public de apa si canalizare, aprobarea
                 Regulamentului de functionare al acestuia si a modelului de contract
                                             de furnizare / prestare                                  Clic aici


                           Proiectul Hotararii de infiintare a serviciului public de
                                         canalizare al comunei Carcea                          Clic aici

                Proiectul Hotararii privind aprobarea Regulamentului serviciului public
                                    de apa si canalizare al comunei Carcea                 Clic   

                    
                                 Regulament al serviciului de alimentare cu apa
                                               si canalizare al comunei Carcea                 Clic aici


                 Studiu de specialitate privind infiintarea, organizarea, functionarea
                         si gestionarea serviciului de canalizare al comunei Carcea
                                                                                                               Clic aici


               

     Notificare mediu elaborare PUZ tarlaua 48 - DJ 652A - comuna Carcea (pdf)

     Memoriu prezentare  PUZ tarlaua 48 - DJ 652A - comuna Carcea (pdf)      

     Reglementari zonificare   PUZ tarlaua 48 - DJ 652A - comuna Carcea (pdf)    


       (Pentru a descarca in calculator documente pdf efectuati clic DREPT pe link si alegeti Save link as..)   

                                                  HOTARAREA NR. 51
             privind aprobarea initierii Plan Urbanistic Zonal Localitatea Carcea
             Trup DN 65 – Tarlaua 48 – DJ 652 A comuna Carcea – Judetul Dolj
                                                               si
                                             STUDIU DE OPORTUNITATE
privind initierea documentatiei de urbanism :Planul urbanistic zonal localitatea CARCEA
        TRUP DN 65 – TARLAUA 48 – DJ 652A COMUNA CARCEA JUDETUL DOLJ

                                                                                                                                   Clic aici 

                                            Memoriu de prezentare PUZ Carcea

                                                      PUZ Carcea
         (Documente in format .pdf. Pentru descarcare clic drept si Save link as...)

                                                                             
Hotarare
   
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal al comunei Carcea
                            
 trup  DN6 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

                                                                  
                                             Clic aici !

                                                Hotararea nr. 30 / 2014
                     
privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUZ comuna Carcea
                                                                                                                 
Clic aici
 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           

r
i

     Imagini din comuna Cârcea  

 

 

 

© Primaria Cârcea